Baza Materială

31 - Săli de clasă

3   - Laboratoare (fizică, chimie, biologie)

2   - Laboratoare de informatică

1   - Laborator fonic

1   - Cancelarie

1  - Cabinet de consiliere

1  - Bibliotecă ce cuprinde un număr de aproximativ 19 000 volume

      Cabinete școlare

1  - Cabinet medical de medicină școlară

      Internat

      Cantină cu 200 de locuri pe serie

      Sală de sport și bază sportivă proprie