Dragi elevi și părinți.

Festivitatea de deschidere a noului an școlar va avea loc luni, 9 septembrie 2019, pe baza sportivă a colegiului începând cu ora 930.

Vă așteptăm cu drag !

 LUNI, 02.09.2019, la ora 1000  va avea loc sedinta CONSILIULUI PROFESORAL. 

Director, 

Prof. dr. Butaru Laura

 

ANUNŢ IMPORTANT !

                                               

In atenţia absolvenţilor de clasa a VIII-a care solicită înscriere în învăţământul  vocaţional, profil pedagogic, specializările învăţători-educatoare şi educatori puiericultori, an şcolar 2019-2020.

          Având  în vedere Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat aprobat prin Ordin de Ministru, înscrierea se va face pe bază de dosar , după următorul program :

 

          Marţi, 2 iulie, 2019,  între orele 8,00-16,00 -  dosarele se vor depune la secretariatul unităţii, iar

          Miercuri, 3 iulie, 2019, între orele 10,00-14,00 -  dosarele se vor depune la internatul unităţii şcolare din str. Orly (Prahova), întrucât în incinta unităţii se desfăşoară examenul de bacalaureat.

 

          De asemenea, facem precizarea că dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 

  1. Fişa galbenă – de înscriere (semnată şi stampilată de directorul unităţii şcolare)
  2. Anexa la fişa de aptitudini pentru probele eliminatorii
  3. Adeverinţă cu mediile de la examenul de evaluare naţională
  4. Copie după Certificatul de naştere şi Cartea de identitate
  5. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (a se menţiona limba străină şi nivelul - avansat(1)sau începător (2) şi calculul mediei generale.
  6. Adeverinţă medicală

Calendarul EN VIII în anul 2019 este următorul:

3 - 7 iunie 

Înscrierea elevilor

7 iunie 2019

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

18 iunie 

Limba și literatura română - probă scrisă

20 iunie 

Matematica - probă scrisă

21 iunie

Limba și literatura maternă - probă scrisă

25 iunie 

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie

Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)

26-28 iunie

Soluționarea contestațiilor

29 iunie

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

 

Materiale informative :

       În contextul aplicării Strategiei Naționale Anticorupție în Educație, pentru asigurarea unui climat de legalitate și pentru monitorizarea adecvată a riscurilor și vulnerabilităților de corupție în sistemul educațional, în perioada desfășurării Examenului de Evaluare Națională 2019, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți promovează canale de sesizare a unor eventuale fapte de corupție. 
Sesizarea neregulilor și disfuncționalităților se poate face prin: 

 TEL VERDE MEN - 0 800 801 100

 TEL VERDE ISJ MH - 0 800 816 252

 - Protecția datelor cu caracter personal

- În atenția candidaților

ordin 4.813/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 2019

        Probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările învățători-educatoare și educatori-puericultori, în vederea admiterii în clasa a IX-a, an școlar 2019-2020, se vor desfășura în data de 16.05.2019,  după cum urmează :

        Intervalul orar :

                            - 700 - 900 Aptitudini fizice;

                            - 900 - 1100 Aptitudini artistice;

                            - 1100 - 1200 Pauză;

                            - 1200 - 1600 Interviu și aptitudini muzicale;

Subcategories

Romanian Secondary Education Project - ROSE

Erasmus