Steroid Al
Steroid Al
ACASA

Precizari privind disciplinele la care se sustin teze in anul scolar 2019-2020 - Descarca/Vizualizeaza

 ALEGEREA REPREZENTANTULUI ELEVILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

COLEGIULUI NAȚIONAL PEDAGOGIC ”ȘTEFAN ODOBLEJA”

 

CALEDARUL  ACTIUNILOR - Descarca/Vizualizeaza

COMPONENTA COMISIEI DE ORGANIZARE -  Descarca/Vizualizeaza

 

Dragi elevi și părinți.

Festivitatea de deschidere a noului an școlar va avea loc luni, 9 septembrie 2019, pe baza sportivă a colegiului începând cu ora 930.

Vă așteptăm cu drag !

 LUNI, 02.09.2019, la ora 1000  va avea loc sedinta CONSILIULUI PROFESORAL. 

Director, 

Prof. dr. Butaru Laura

 

ANUNŢ IMPORTANT !

                                               

In atenţia absolvenţilor de clasa a VIII-a care solicită înscriere în învăţământul  vocaţional, profil pedagogic, specializările învăţători-educatoare şi educatori puiericultori, an şcolar 2019-2020.

          Având  în vedere Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat aprobat prin Ordin de Ministru, înscrierea se va face pe bază de dosar , după următorul program :

 

          Marţi, 2 iulie, 2019,  între orele 8,00-16,00 -  dosarele se vor depune la secretariatul unităţii, iar

          Miercuri, 3 iulie, 2019, între orele 10,00-14,00 -  dosarele se vor depune la internatul unităţii şcolare din str. Orly (Prahova), întrucât în incinta unităţii se desfăşoară examenul de bacalaureat.

 

          De asemenea, facem precizarea că dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 

  1. Fişa galbenă – de înscriere (semnată şi stampilată de directorul unităţii şcolare)
  2. Anexa la fişa de aptitudini pentru probele eliminatorii
  3. Adeverinţă cu mediile de la examenul de evaluare naţională
  4. Copie după Certificatul de naştere şi Cartea de identitate
  5. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (a se menţiona limba străină şi nivelul - avansat(1)sau începător (2) şi calculul mediei generale.
  6. Adeverinţă medicală

Subcategories

Romanian Secondary Education Project - ROSE

Erasmus