Mobilitatea personalului didactic 2020-2021

20. 05. 25
Created: 25 May 2020

Condiții specifice pentru ocuparea orelor, posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele cu profil pedagogic în anul școlar 2020-2021 - Descarca/Vizualizeaza

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 - Descarca/Vizualizeaza

Calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar -Descarca/Vizualizeaza