ANUNȚ

ANUNŢ IMPORTANT !

                                               

In atenţia absolvenţilor de clasa a VIII-a care solicită înscriere în învăţământul  vocaţional, profil pedagogic, specializările învăţători-educatoare şi educatori puiericultori, an şcolar 2019-2020.

          Având  în vedere Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat aprobat prin Ordin de Ministru, înscrierea se va face pe bază de dosar , după următorul program :

 

          Marţi, 2 iulie, 2019,  între orele 8,00-16,00 -  dosarele se vor depune la secretariatul unităţii, iar

          Miercuri, 3 iulie, 2019, între orele 10,00-14,00 -  dosarele se vor depune la internatul unităţii şcolare din str. Orly (Prahova), întrucât în incinta unităţii se desfăşoară examenul de bacalaureat.

 

          De asemenea, facem precizarea că dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 

  1. Fişa galbenă – de înscriere (semnată şi stampilată de directorul unităţii şcolare)
  2. Anexa la fişa de aptitudini pentru probele eliminatorii
  3. Adeverinţă cu mediile de la examenul de evaluare naţională
  4. Copie după Certificatul de naştere şi Cartea de identitate
  5. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (a se menţiona limba străină şi nivelul - avansat(1)sau începător (2) şi calculul mediei generale.
  6. Adeverinţă medicală